• (+22) 326 00 36
  • info@zeki.edu.az
  • Gədəbəy Şəhəri, Heydər Əliyev pro.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google-plus
  • whatsapp

Ekran Alıntısı

Dekabr 15 , 2017

Site created by Amil Qurbanov Tel: 055-615-76-57