Ana Səhifə / Texnikum hazırlığı

Texnikum hazırlığı

 

Tədris Fənləri

1. Azərbaycan dili
2. Xarici dil
3. Riyaziyyat

Nə üçün Zəki kursları:

• Hər il Texnikum hazırlığı üzrə qəbul faizinin 95-100 % olması,

• Hər bir şagirdə fərdi yanaşma üsulunun tətbiq olunması,

• Fərdi hazırlıqdan fərqli olaraq şagirdlərin geniş, əhatəli məlumat əldə etməsi.

• Aylıq MSİ vasitəsilə şagirdlərin bilik səviyyəsinin yoxlanması

• Valideyinlərin daima məlumatlandırılması

• Zəif şagirdlər üçün əlavə məşğələlərin keçirilməsi.