• (+22) 326 00 36
  • info@zeki.edu.az
  • Gədəbəy Şəhəri, Heydər Əliyev pro.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google-plus
  • whatsapp

MST 2 BURAXILIŞ SINAQ MÖVZULARI

AZƏRBAYCAN DİLİ
8-9-10-CU SİNİF

Təkrar

İsim

Sifət

 

11-Cİ SİNİF

Təkrar

Sifət

Say

Əvəzlik

 

RİYAZİYYAT
8-Cİ SİNİF

Təkrar

Faiz. Nisbət. Tənasüb

Həqiqi ədədlər

Üçbucaqlar

 

9-CU SİNİF

Təkrar

Həqiqi ədədlər

Çevrə və dairə

 

10-CU SİNİF

Təkrar

Həqiqi ədədlər

Çevrə və dairə

 

11-Cİ SİNİF

Təkrar

Tam cəbri ifadələr

Çoxhədlilərin vuruqlara ayrılması

Rasional kəsrlər

Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət

Dördbucaqlılar. Çoxbucaqlılar

 

İNGİLİS DİLİ

8-9-10-CU SİNİF

Təkrar

Article

Pronoun:

– Personal pronouns

– Object forms of pronouns

– Possessive pronouns

– Reflexive pronouns

– Demonstrative pronouns

Passage

Listening

 

11-Cİ SİNİF

Təkrar

Numeral

Adjective-Adverb

Pronoun

Passage

Listening

Noyabr 10 , 2021

Site created by Amil Qurbanov Tel: 055-615-76-57
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.